Úvodní strana

Vítejte na webových stránkách Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů, které se věnují problematice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR). Na těchto stránkách naleznete informace o problematice GDPR, zásady pro zpracování Vašich osobních údajů a formuláře, kterými nám své osobní údaje v případě zájmu poskytnete. Prosíme věnujte pozornost následujícím odstavcům.

Co je to GDPR?

Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR). Toto nařízení uvádí, jakým způsobem lze nakládat s osobními údaji. Obecně směřuje k jejich značně rozsáhlé ochraně, což v praxi znamená například to, že Vás bez Vašeho předchozího souhlasu (vyjádřeného prostřednictvím vyplnění formuláře) nebudeme moci žádným způsobem legálně kontaktovat. Buďte tedy, prosíme, při vyplňování shovívaví. Nejde o naše rozhodnutí organizaci společných aktivit komplikovat, ale pouze o zcela nezbytnou inkorporaci pravidel závazných v celé Evropské unii.

Jaký formulář vyplnit?

Formuláře pro poskytování osobních údajů jsou rozděleny do několika skupin na základě povahy Vaší spolupráce s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů. V případě, že spadáte do více skupin (například jste dobrovolníkem a zároveň se účastníte řádové pouti do Lurd), vyplňte prosíme všechny relevantní dotazníky. Jednotlivé skupiny formulářů jsou: ČLENOVÉ ŘÁDU (v současné době je jejich souhlas řešen individuální cestou), PÁNI NEMOCNÍ, členové TÝMU LOURDES, ostatní DOBROVOLNÍCI (například příslušníci Katedrální služby, Polévky pro bezdomovce, pomoci uprchlíkům apod.) a účastníci aktivit ČESKÉ MALTÉZSKÉ MLÁDEŽE, tj. dobrovolníci i hosté (nemocní), kteří se účastní pravidelných výletů, koncertů, prodeje charitativního punče, Malta Campu apod.“

Můžeme Vás ubezpečit, že s Vašimi osobními údaji bude zacházeno nanejvýš obezřetným způsobem a nedostanou se do rukou nikoho nepovolaného. Zásady pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde.

Pokud ve Vašich osobních údajích dojde ke změně, kontaktujte nás prosíme pomocí kontaktního formuláře v sekci Změna osobních údajů. Nový formulář v případě změny nevyplňujte.

Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje neposkytnout, nebudete vyloučeni z aktivit Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů, ovšem Řád Vás nebude moci kontaktovat a informovat o konání jednotlivých akcí (například zasíláním přihlášek na akce, pozvánek, aktuálních informací apod.).

V případě jakýchkoliv dotazů či potíží nás neváhejte kontaktovat!